Elderdale Mac Rae

"ATHENA"

SE38874/2016   HD/Hips - B

GK anlagsprov i vilstspår! Används aktivt i jakt!

Utställd officiellt i Danmark med reserv cert och reserv cacib.

E: Leo SE58074/2014  

U: DKUCH FIUCH EEUCH NOUCH EUW-15 Cica Od Kuhade

Alpenländische Dachsbracke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkänt anlagsprov i Viltspår,   Vänersborg 2017-11-25

 

* * * * *

 

 

Första grisen 2016-07-31

* * * * *

Veberöd innofficiella, Athenas premiär! 

Elderdale Mac Rae-Athena

Bir valp och Big valp 1

* * * * * 

Duktiga Athena på eftersök

* * * * *

Kärlek...