Nyheter

20/6   Foto på valpar / Photos at puppies

16/5   Nytt på valpar / News at puppies

14/3   Nya foto på valparna / new photos at puppies

           ADB valpar födda / ADB puppies born

5/3     nytt på planer / News at plans

3/3     Nytt på valpar / News at puppies

16/1   Nytt på planer / News at plans

13/1   Nytt på planer/News at plans

          Nya resultat / New results

          Slutstyckets kennel, ny kennel

22/8   Ny hund / New dog

          Nya resultat / New result

          Nytt på planer / News at plans

5/8     Ny hund / New dog

          Nytt på planer / News at plans

1/8     Nya resultat / New results

          Nytt på Eckes sida / News at Ecke

          Nytt på Nellie sida / News at Nellie

          Nytt på valpar / News at puppies

9/4     Nya resultat / New results

24/3   Ny sida resultat-23 / New pagw Results-23

26/12 Nytt på valpar / News at puppies

15/12 Nytt på valpar / News at puppies

          Nytt på planer / News at plans

          Nya resultat-22 / New results-22

10/10 Nytt på planer / News at plans

28/9   Nya resultat / New results

16/7   Nya resultat / New results

          Nytt på planer / News at plans

14/7   Nya resultat / New results

1/5     Nytt på resultat / News at results

8/4     Nya foto på valparna / New photos at the puppies

          Nytt på till salu / News at for sale

31/3   Nytt på planer / News at plans

21/3   Foto på vlparna / Photos at the puppies

          Nytt på planer / News at plans

24/2   Nytt på valpar / News at puppies

          Ny bild på Lukas / New photo of Lukas

          Ny bild på Nellie / New photo of Nellie

3/2     Nytt på planer / News at plans

1/2     Nytt på hundarnas sidor / News at dogs site

30/1   Nytt på planer / News at plans

20/1   Nytt på planer 7News at plans

30/12 Nytt på planer / News at plans

5/12   Nytt på planer / News at plans

21/11 Nya resultat / New results

11/9   Nya foto på valparna / New photos at puppies

14/8   Nytt på valpar / News at puppies

          Nya resultat / New results

22/7   Nya resultat / New result

4/7     Nya bilder på valparna / New photos at puppies

26/6   Ny sida resultat 2021 / New page result 2021

          Nya foto på valparna / New photos at puppies

          Nytt på planer / News at plans

13/6   Nya foto på valparna / New photos at puppies

5/6     Nytt på planer / News at plans

          Nya foto på valparna / New photos at puppies

23/5   Nytt på planer / News at plans

19/5   Nytt på valpar / News at puppies

          Nytt på planer / News at plans

          Nytt på Inka / News at Inka

          Nytt på Jemma / News at Jemma

9/5     Ny sida Pax / New page Pax

17/3   Nya foto på Athenas valpar / New photoat Athenas puppies

14/3    VS valparna namngivna / SV puppies got name

25/2    Nya fot på Lisas valpar / New photo at Lisas puppies

           Nya foto på Athenas valpar / New photo at Athenas puppies

9/2      Ny sida Lisas valpar / New page Lisas Puppies

           Nytt på Planer / News at plans

7/7      Nya foto på Athenas valpar / New photo of Athenas puppies

           Nya foto på Jemma / New photos of Jemma

24/1    Ny sida Valpar nu / New page Puppies now

10/1    Nytt på planer / New at plans

6/1      Nytt på planer / New at plans

11/12  Nytt på planer / News at plans

3/12    Nytt på planer / News at plans

1/12    Nytt på planer / news at plans

22/11  Ny sida hundarna Kayla / New page the dogs Kayla

           Nyheter på planer / News at plans

7/11    Nya fot på Jemma / New photos at Jemma

           Nya foto på Kayla / New photos at Kayla

           Nytt foto på Ecke / New photo at Ecke

27/10 Nytt på planer / News at plans

24/10 Ny sida Västgötaspets valp / New page Västgötaspets valp

12/10 Nytt på planer / News at plans

          Ny sida hundarna Jemma/ new page the dogs Jemma 

          HD resultat på Inka/ Hips results Inka

11/7   Nya bilder på ADB valparna / New photos of ADB puppies

5/7     Nya bilder på ADB valparna / New photos of ADB puppies

           Nya bilder på Västgötaspetsvalpar/ New photos of vallhundpuppies

26/6   Nya bilder på ADB valparna / New photos of ADB puppies

23/6   Nya bilder på västgötaspetsvalapr / New photos of vallhundpuppies

13/6   Nya bilder på västgötaspetsvalpar/ New photos of vallhundpuppies

          Nya bilder på ADB valpar / New photos of ADB puppies

8/6     Nya bilder på västgötaspetsvalpar / New photo vallhundpuppies

          Nya foto på ADB valpar / New photo ADB puppies

7/6     Nytt foto på ADB valpar/ New photo ADB puppies

3/6     Ny sida ADB valpar/ New page ADB Puppies

31/5   Nytt på valpar / News at puppies

31/5   Ny sida Lilo & Benjys valpar/ puppies

10/4   Nya bilder på valpar / New photos at puppies

4/4     Nytt på planer / News at plans

5/3     Nytt på valpar / News at puppies

20/2   Nytt på planer / News at plans

2/2     Nytt på Lilo / News at Llo

          Nytt på Benjy / News at Benjy

          Nytt på planer / News at plans

          Nya resultat 2019 / New results 2019

          Nya resultat 2020 / New results 2020

2/12.  Nytt på Inka / News at Inka

          Nytt på resultat / News at results
21/11 Ny sida hundar-Lilo / New page the dogs-Lilo

          Nytt på Benjy / News at Benjy

          Nya resultat / New results

29/10 Ny sida Hundarna -Tilda/New page The dogs - Tilda

          Ny sida Hundarna -Inka / New page The dogs - Inka

          Nytt på planer / News at plans

22/8   Nya foto på valpar / New photos at puppies

16/8   Nya foto på valpar / New photos at puppies

21/7   Nya resultat / New results

          Nytt på till salu / New at For sale

          HD på Ecke / Hips at Ecke

4/7     Nytt på valpar / News at puppies

          Ny sida - Gabby / New page - Gabby

          Nya foto på Ecke / New photos at Ecke

27/5   Nytt på resultat / News at results

          Nytt på valpplaner / News at plans

14/3   Ny sida Disa/Primus valpar / New page Disa/Primus puppies

28/2   Ny sida Lisa/Göte/valpar  /  New page Lisa/Göte / puppies

14/1   Nytt på valpplaner / News att plans

31/12 Nya resultat/New results

          Highlights

30/12 Ny sida våra hundar Ecke/ New page our dog Ecke

          Ny sida våra hundar Benjy/New page our dog Benjy

          Nytt på till salu/New at for sale

          Nytt på planer/News at plans

30/9   Nya bilder på Athenas valpar/ New photo at Athena puppies

          Nytt på planer / News at plans

9/9     Nya bilder på valpar Athena/ New photo at puppies, Athena

28/8   Ny sida på valpar, Athena / New page at puppies, Athena

          Nytt på Mack / News at Mack

          Nytt på Sara / News at Sara

          Nytt på Urax / News at Urax

          Nytt på Disa / News at Disa

4/8     Nya foto på valpar Ursula/ New photos at puppies Ursula

          Nya foto på valpar Lisa / New photos at puppies Lisa

19/7  Bilder på valpar /Photos at puppies

18/6   Nytt på valpar Ursula / New at puppies Ursula

          Nytt på valpar Lisa / New at puppies Lisa

24/5   Nytt på planer / News at plans

20/5   Nytt på planer / News at plans

16/5   Nytt på resultat / News at results

          Nytt på planer / News at plans

21/4   Nytt på planer / News at plans

4/4     Nytt HD resultat på Mack / New reults Hips -Mack

          Nytt på resultat / News at results

21/3   Nytt på resultat / News at results

          Nytt foto på Disa / New photo at Disa

          Nytt på avelshanar / News at Studdogs

4/2     Nytt på planer / News at plans

1/2     Nytt på planer / News at plans

16/1   Nytt på planer / New at plans

          Nytt på resultat / News at results

          Nytt på händer snart / News at In the future

30/11 Nytt på Sara / News at Sara

29/11 Nytt på Athena / News at Athena

          Nytt på Asta / News at Asta

15/11 nytt på planer / News at plans

         Nytt på resultat / News at results

         Nytt foto på Disa / New photo at Disa

13/11 Nytt på till salu / News at For Sale

1/11 Nytt på planer / New at plans

14/9 Hoppas på valpar / Cross fingers for puppies week 46

9/9  Ny sida, hundarna-Lukas / New page, The dogs-Lukas

        Nytt foto på Disa / New photo at Disa

        Nytt på planer / News at Plans

25/6 Ny sida resultat 2017 / New page Results 2017

         Ny sida, Hundarna-Disa / New page, The dogs-Disa

         Nya bilder på Athena / New photo at Athena

2/5    Valparna namngivna /Puppies got their own name

1/5    Nya bilder på valpar / New photos of puppies

6/4    Nya bilder på valpar / New photos of puppies

26/3  Nya bilder på valpar / New photos of puppies

17/3  Nytt på valpar / News at puppies

         Lite uppdatering på olika hundsidor / Some news at different dogside

10/2  Nytt på planer / News at plans

28/10 Våra kullar / Litters

5/9    Nya foto på alla valpar / New photos at all puppies

9/8    Nya foto på Mack, Sara, Athena /

         New photo at Mack, Sara, Athena

7/8    Nya bilder på valpar / New photos at puppies

2/8    Nya bilder på valpar / New photos at puppies

31/7  Nya bilder på valpar / New photos at puppies

         Ny bild på Athena / New photo Athena

23/7  Valpar födda / Puppies born

          Ny sida Athena / New page Athena

13/6  Nyt på planer / News at plans

25/3  Nya resultat / New results

         Nya champion / New champions

21/2  Nytt på planer / New at plans

16/2  Nya resultat / New results

16/1  Ny sida, Resultat 2016/ New page, Results 2016

         Nytt foto på Älla / New photo on Älla

         Nytt foto på Mack / New photo on Mack

2016

31/12 Ny sida "Mack" / New page "Mack"

15/12 Nya resultat / New results

5/11 Nya resultat / New results

2/11 Nytt på Till Salu / New at For Sale

8/9   Nya bilder på Älla's sida / New photos at Ällas page

7/9   Nya resultat / New results

29/8 Nya resultat / New results

15/8 Nya resultat / New results

7/8  Nya resultat / New results

        Nya planer / New plans

10/7 Ny sida, Vår hundar-Älla / New page, Our Dogs-Älla2/7   Nya bilder på Ursulas valpar / New photos at Ursulas puppies

        Nya resultat / New results

16/6 Nya bilder på Ursulas valpar / New photos at Ursulas puppies

1/6   Nya bilder på Nala's valpar / New photos at Nalas puppies

        Nya bilder på Ursulas valpar / New photos at Ursulas puppies

24/5 Nya bilder på Nalas valpar / New photos at Nalas puppies

        Foto på Ursulas valpar / Photo at Ursulas puppies

18/5 Ursula har valpar / Ursulas puppies are born

17/5 Nya resultat / New results

16/5 Nya bilder på valpar / New photos at puppies

6/5   Nya bilder på valpar / New photos at puppies

1/5   Nya bilder på valpar / New photos at puppies

28/4 Nya bilder på valpar / New photos at puppies

26/4 Nya resultat / New results

12/4 Nytt på valpar-Nala / News at puppies-Nala

6/4   Nya resultat / New results 

29/3 Nya resultat / New results

26/3 Nya resultat / New results

21/3 Ursula är parad / Ursula is mated

        Nytt på planer / News at plans

9/3   Nya resultat / New results

9/2   Nala är parad / Nala is mated

        Ny sida Resultat 2015 / New page Results 2015

2015

15/12 Nya resultat / New results

9/12  Nytt på planer / News at plans

23/11 X-Force HD rtg = A / X-Force Hips X-ray = A

10/11 Nya resultat / New results

5/11 Nytt på planer / News at plans

4/11 Nya resultat / New results

27/9 Nya resultat / New results

11/9 Nytt på planer / New at plans

        Nya resultat / New results

11/8 Nya bilder på valpar / New photos at puppies

        Nya bilder i galleriet / New photos in gallery

3/8   Nya resultat / New results

2/8   Nya resultat / New results

1/8   Nya resultat / New results

23/7 Nya foto på valparna / New photos at puppies

20/7 Nya resultat / New results

17/7 Nya foto på valparna / New photos at puppies

11/7 Nya resultat / New results

        Valpar födda / Puppies born

30/6 Nya resultat / New results

26/6 Nya resultat / New results

8/6   Nya resultat / New results

1/6   Nya resultat / New results

27/5 Nytt resultat / New results

24/5 Nya foto på valpar / New photos at puppies

18/5 Nya foto på valpar / New photos at puppies

        Nya resultat / New results

13/5 Nytt resultat / New results

12/5 Nytt resultat / New results

9/5  Nytt på valp planer / News at breeding plans

7/5  Nya foto på valparna / New photos at puppies

3/5   Valparna fått namn / Puppies got name

29/4 Nya foto på valpar / New photos at puppies

        Nytt resultat / New results

24/4 Nya foto på valpar / New photos at puppies

15/4 Nya foto på valpar / New photos at puppies

        Nytt på valpplaner / News at breedingplans

13/4 Nytt resultat / New results

8/4   Nya foto på valpar / New photos at puppies

6/4   Nya foton på valpar / New photos at puppies

2/4   Nytt på valpar / New at puppies

        Nytt resultat / New results

30/3  Nytt på Freyas sida / News at Freyas page

         Nya resultat / New results

15/3  Nytt resultat / New results

10/3  Nya foto på X'et & Yrsa / New photos of X & Yrsa

8/3    Nya resultat / New results

2/3    Nya resultat / New results

1/3    Nya resultat / New results

20/2  Nya foto på Xia / New photos at Xia

12/2  Nya foto på Xia / New photos at Xia

         Nya resultat / New results

19/1  Nya sidor på våra hundar / New pages The dogs

         Nya bilder i galleriet / new photos in gallery

4/1    Ny sida, resultat 2014 / new page, results 2014