Hundarna på Kennel Danga's utfodras med foder från

...och åker säkert i burar från 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Våra fina Njufies...

  

...Ulligårdens Charming Black Sara "SARA"

...Newettas Great Pretender "MACK"

* * * * *

Vi väntar valpar i vecka 11 / we expect puppies in week 11

 JWW-11  DK V-11 SE UCH  DK UCH  KBHV-12  NORDV-12  INTUCH  NORDV-16

DANGA'S PETRONELLA-Z

Konstaterat dräktig via ultraljud / Confirmed pregnent by ultrasound

 * * * * * 

Veberöd innofficiella, Athenas premiär!

Elderdale Mac Rae-Athena

Bir valp och Big valp 1

* * * * *

Öland 2016-09-03/04

Allra bästa Göte, vilken helg!

SKV Special; Bästa Veteran och BIR

SKK Nat; Bästa Veteran och BIS 2 Veteran

* * * * *

European Dog Show 2016 i Brussels, Belgien

Multichampion & Multivinnare Fixan's Göte Väst

äg: Kennel Danga's

European Veteran Winner, Benelux Veteran Winner & Best Of Breed

Domare/Judge Svend Lövenkjaer, Danmark

* * * * * 

Vi presenterar... / Meet...

 

Danga's Asta X-Dotter

SE42942/2016

8 veckor gammal / 8 weeks old

* * * * *

Det ska börjas i tid... /Early start...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athena - Elderdale Mac Rae 10 veckor gammal / 10 weeks old

* * * * *

 

DK JV-14, SE JV-14, SV-15 DK V-15 DKUCH SEUCH Danga's X-Force-D

&

KLBJCH DK V-15 DKUCH SEUCH Danga's Xia-D

* * * * *

Fixan's Göte Väst, Danga's Älla Thorsdotter-I, Danga's Ådi Konradson-H,

Danga's Petronella-Z, Danga's X-Force-D, Danga's Nala-X, Danga's Quint-Å,

Danga's Xia-D, Wimsebos Thor-A, Danga's Älsa Thorsdotter-I 

* * * * *

Valpplaner / Breeding plans 

 

* * * * *

3 generationer / 3 generations

CH Danga's Nala-X, Danga's Yrsa-F, CH Danga's Petronella-Z 

* * * * *

SKV's Huvudutställning/Headshow 2012 i Gränna

Fixan's Göte Väst BIM/BOS & Danga's Petronella-Z BIR/BOB

Domare/Judge: Anna Uthorn & Jens Myrman

SKV's Huvudutställning/Headshow 2013 i Tånga Hed

Danga's Petronella-Z BIR / BOB & Fixan's Göte Väst BIM/BOS

Domare/Judge; Björn Einarsve & Johnny Nilsson

 

SKV's huvudutställning på/ SKV's headshow at Tånga Hed 2015-05-14

 

Multichampion Multivinnare Fixan's Göte Väst Bästa Hane och BIM

Tack till domare/Thanks to judge Robert Fisher, Holland & Karen Gilliand, GB

* * * * *

 

 SKV's Huvudutställning / SKV Headshow Tånga Hed 2016

Bästa Hane /Best Male

 DK JV-14  SV JV-14  SV-15 DKV-15 DKUCH SEUCH

Danga's X-Force-D

Tack till domarna Renee Sporre Willes & Anita Whitmarsh

* * * * *

 

* * * * * 

Antal besökare sedan starten februari 2010/ Visitors sins beginning february 2010

107881